پلیس گمرک آمریکا

پلیس گمرک آمریکا هم بر ارزهای دیجیتال نظارت خواهد کرد.

/ices-new-intel-program-used-in-every-homeland-security-crypto-investigation

پلیس مهاجرت و گمرک ایالات متحده آمریکا (ICE)، برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه اطلاعاتی ارزهای دیجیتال» (CIP) را در تمام پرونده‌های تحقیقات امنیت میهن (HSI) که به حوزه ارزهای دیجیتال مربوط است، اعمال خواهد کرد.