پول قانونی

بیت کوین در فرانسه به عنوان یک شکل قانونی از پول به رسمیت شناخته شد

/bitcoin-legal-form-of-money-france

یکی از دادگاه‌های رسمی فرانسه بیت کوین را به عنوان ارز به رسمیت شناخت.