پیتزای بیتکوین

روز پیتزا بیت کوین؛ روز گرانترین پیتزای دنیا!

/happy-bitcoin-pizza-day

روز پیتزا بیت کوین تبدیل به یکی از روزهای نمادین در این حوزه شده است. امروز شاید روزی غم انگیز و یا متحیر کننده باشد. روزی غم انگیر برای کاربری که بیت کوین های خود را به ازای دو پیتزا از دست داد و حال آن دو پیتزا تبدیل به گران ترین پیتزای دنیا شده اند.