کارمزد اتریوم

کارمزد اتریوم کم شد؛ کاهش گس به کمترین میزان خود در یک سال اخیر

/ethereum-gas-price-drops-lowest

به قیمت انجام تراکنش‌های اتریوم، گس گفته شده که بر حسب جیوی (gwei) محاسبه می‌شود. گفتنی است با کاهش شلوغی شبکه، هزینه گس نیز کمتر می‌شود.