کارمزد تراکنش شبکه اتریوم

رشد بی‌سابقه کارمزد شبکه اتریوم در پی پامپ میم کوین‌ها

/ethereum-gas-fees-surge-to-all-time-high-on-meme-coin-pumps

هزینه استفاده از شبکه اتریوم به بالاترین میزان خود در تاریخ رسیده است. متخصصان، جنون اخیر میم کوین‌ها (meme coin) را دلیل اصلی افزایش گس شبکه اتریوم می‌دانند.