کره جنوبی

بانک مرکزی کره جنوبی ارز دیجیتال ملی را آزمایش می‌کند

/bank-of-korea-testing-cbdc

بانک مرکزی کره جنوبی، یک برنامه آزمایشی را برای استفاده از وون دیجیتال راه‌اندازی کرده است. هدف این برنامه ۲۲ ماهه، بررسی شرایط فنی و قانونی لازم برای ایجاد و عرضه ارز دیجیتال ملی عنوان شده است.