کوین های پایدار

عبور کوین‌های پایدار از مرز 20 میلیارد دلار، رشد 300 درصدی از ابتدای سال

/stablecoins-asset-value-20-billion

به نقل، ارزش کل کوین‌های پایدار در حال حاضر از 20 میلیارد دلار بیشتر شده است. این واقعیت، تقاضای فزاینده سرمایه‌گذاران را برای پوشش ریسک خود در هر دوی بازار‌های سنتی و رمزارز در بحبوحه‌ی پاندمی کرونا نشان می‌دهد.