یونس سواپ

کمیسیون بورس آمریکا از یونی سواپ تحقیق می‌کند

/sec-investigating-uniswap-labs-report

گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در حال تحقیق درباره صرافی غیرمتمرکز یونی سواپ (Uniswap) است. سخنگوی یونی سواپ گفته است در صورت لزوم با قانون‌گذاران همکاری می‌کنند.