Goldman

بیت کوین می تواند در بازارهای مواجه پول ماندگار باشد

/post-44

گزارش جدید منتشر شده توسط گلدمن ساکس نشان می دهد که چگونه بیت کوین و رمزنگاری ارز می تواند به عنوان روش های جایگزین برای پول در اقتصادهای دچار مشکل باشد.