طی اعلامیه کمپانی کسپرسکی، فعال در حوزه امنیت سایبری که در 28 نوامبر منتشر شد، آمده است که در سال 2018 ، بدافزارهای استخراج رمزارز بوسیله بات نت ها به شدت گشترش یافته اند.

حملات مخفی به منظور استخراج غیر مجاز رمزارزها که به کریپتوجکینگ معروف است، زمانی که بدافزار بر روی کامپیتور قربانی نصب می شود، به کار می افتد به صورتی که از قدرت پردازنده کامپیوتر قربانی به منظور استخراج کردن رمزارزها بدون اینکه قربانی راضی یا حتی اطلاعی از این اقدام داشته باشد، استفاده می کند.

با توجه به اظهارات کمپانی کسپرسکی، بعد از اینکه بازار رمزارزها در ژانویه و فوریه سال 2018 به طور چشمگیری سقوط کرد علاقه به کریپتوجکینگ نیز کاهش یافت ولی با این وجود هنوز هم تحدیدهای این گونه حملات پابرجا می باشد.

در سه ماه اول سال 2018 کریپتوجکینگ به وسیله دانلود بدافزارهای آلوده به بات نت ها به شدت افزایش پیدا کرده و تعداد آن در مقایسه با سه ماهه دوم سال 2017، 9/2% بیشتر شده بود. در این اعلامیه بیان شده است که بات نت ها به صورت فزاینده ای به منظور استفاده به عنوان بدافزار استخراج رمزارز گسترش یافته اند و همچنین این بات نت ها مورد علاقه مجرمان سایبری بوده اند.

کسپرسکی بیان می کند که در سه ماهه سوم سال 2018، تعداد حملات DDoS از طریق بات نت ها کاهشی چشمگیر داشته و یکی از عمده ترین دلایل این کاهش، استفاده از بات نت ها در استخراج رمزارزها به جای حملات DDoS بوده است.

یکی دیگر از فاکتورهای افزایش استفاده از بات نت ها به منظور استخراج رمزارزها، ورود آسان به این حوزه توسط مجرمان سایبری می باشد; کدهای مبتنی بر مرورگر وب مانند Coinhive یکی از گزینه هاست و همچنین تعداد زیادی از برنامه های آماده استفاده، استخرهای استخراج باز، سازندگان استخراج کننده ها در دسترس حمله کنندگان قرار دارند.

این گزارش اشاره می کند که زمان، تاثیر سقوط بازار رمزارزها در نوامبر بر روی گسترش یا کاهش رواج کریپتوجکینگ را نشان خواهد داد. در اواسط نوامبر، تیم امنیت سایبری McAfee Labs از بدافزار لستخراج رمزارز که در روسیه ساخته شده بود، پرده برداری کرد. این بدافزار از دستگاه های کاربران به منظور استخراج مونرو (XMR) استفاده می کرد بدون اینکه هیچ ردی از خود به جای بگذارد.