مادورو رییس جهور ونزوئلا دستور صدور 100 میلیون پترس را صادر کرد

مادورو رئيس جمهور ونزوئلا دستور صدور 100 ميليون پتروش را صادر کرده است، او همچنین اشاره کرد که هر یک پترو، ارزش یک بشکه نفت را دارد. او گفت :

"من دستور 100 میلیون پتروس را بر اساس ثروت ملی دستور دادم. هر پترو، ارزش یک بشکه نفت ونزوئلا را دارد. "

اولین جلسه ملی معدنچیان پتروشیمی در روز 14 ژانویه همراه با انتشار مقاله منتشر خواهد شد. این مطابق با اظهارات قبلی مادورو است که گفته بود این کشور از رمزنگاری نفتی حمایت می کن 

مشکلات عظیم تورم در این کشور منجر به عدم اعتماد گسترده به پول ملی، بولیوار شده است. این باعث شده است که بسیاری از مردم با دسترسی به فناوری مناسب مانند بیت کوین به عنوان وسیله ای از معاملات پایدار استفاده کنند .

کشورهای دیگر از جمله زیمبابوه نیز با توجه به بی ثباتی مالی، این فناوری ها را  پذیرفته اند.